Over

Transforming Properties

OVER

In vastgoedontwikkeling is herontwikkeling een vak apart. BRIX Transforming Properties houdt zich uitsluitend bezig met het transformeren van bestaand vastgoed, dat daarmee een tweede leven krijgt.

Bij herontwikkeling en herbestemming krijgt een bestaand pand een nieuwe functie. Het kan dan gaan om de transformatie van een voormalig bank- of schoolgebouw, of een oude, soms zelfs monumentale kerk of klooster, dat na de herontwikkeling bijvoorbeeld een horeca-, retail-, woon-, winkel- of zorgfunctie krijgt. Vanzelfsprekend streven we daarbij naar een duurzame bestemming voor het pand en een optimaal financieel en maatschappelijk rendement.

Het creëren van een herbestemming voor een gebouw is anders dan louter renoveren. Bij het upgraden van een gebouw komt veel meer kijken en zijn vaak ook meerdere publieke en private partijen betrokken. Wij zijn  gespecialiseerd in het transformeren van bestaand vastgoed. Daardoor weten we voor welke complexe vraagstukken je kunt komen te staan in het herontwikkelingsproces en wat dit vraagt op het vlak van samenwerking.

In het zoeken naar een toekomstbestendige en rendabele bestemming houden we niet alleen rekening met de (on)mogelijkheden van een pand, maar ook met de kracht en potentie van de locatie en omgeving. Daarvoor combineren we onze opgedane ervaring en kennis van de laatste trends en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt met een scherp oog voor de wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers.

FOTO IMPRESSIE